Pokyny před výstavbou


Tyto pokyny respektivě odkaz na ně- jsou nedílně součástí dodatku ke každé smlouvě – smluvních podmínek o dodávce stavebnicového systému.

Pokyny a návody před samotnou výstavbou stavebnicového systému

Modul-LEG® -prosíme o řádné přečtení a dodržování všech pokynů včetně rozmístění modulů.

!!!!!!! Před samotným začátkem si prosím přečtěte ZDE práva a povinnosti stran !!!!!!!

 Smlouva – Smluvní podmínky vč. záručních podmínek o dodávce stavebnicového systému Modul-LEG® pro stavbu domu svépomocí

 !!! Tyto podmínky musí být na samotné stavbě dodrženy a respektovány !!!


Stavby domu ze stavebnicovým systémem ModulLEG® jsou vždy plánovány na tyto dny


  1. Bungalov do 150 m2 = délka výstavby 2-dny =  ZAČÁTEK VÝSTAVBY S KOORDINÁTOREM  =  SOBOTA
 1. Patrové domy do 150 m2 = délka výstavby 2 –3 dny =  ZAČÁTEK VÝSTAVBY S KOORDINÁTOREM  = PÁTEK

1./ Příjezd kamionu – domeček

 • Naše  Autodoprava vždy přijíždí na stavbu ve STŘEDU (a to vždy,není-li dohodnuto s vámi jinak) a to cca kolem 08:00 -11:00 hodiny
 • Před příjezdem vám náš řidič zavolá a řekne vám přesný čas , kdy bude u vás na stavbě.
 • Je vždy potřeba, aby při příjezdu dopravy byly na stavbě přítomni 2-lidé, kteří jsou nápomocni při vykládce, zvláště pak zboží, které není Paletově zabaleno (polystyreny do modulů, role atd..)
 • Je nutné si vždy na stavbě přebrat materiál, řidič vám doveze seznam materiálů a žádáme vás tímto o jeho kontrolu. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel.Také náš koordinátor s vámi již tyto materiály nekontroluje. podepsaný seznam poté předáte koordinátorovy stavby, v případě, že je také na stavbě přítomen náš obchodní zástupce, můžete i jemu.
 • Naše doprava nepřiveze tyto materiály: krov, vazníky, polystyreny 3 cm na vnitřní moduly mezi latě a také samotné latě 3*5 cm. V případě patrových domů: fošny na podlahy, desky lamino a Osb na podlahy, krov, vazníky, kročejovou izolaci Pavatex, rovněž tak samotné latě.
 • Je nutné palety ukládat tak, aby jste zřetelně viděli nápisy na těchto paletách(1. Vrstva, Přízemí, Patro, Materiály atd..) Veškeré zboží by mělo být uložena na stavbě viz.rozmístění prvků na stavbě

1 a/ Příjezd dopravy – kamionu s krovy, vazníky

 • V případě Patrových domů  vám přiveze materiál na podlahy + krovy popř. vazníky, která většinou jezdí 1- den před samotnou výstavbou, opět vám bude volat řidič.
 • V případě Bungalovů, přijede kamion s krovy, nebo vazníky den před výstavbou tedy v pátek.
 • Samotná montáž krovů( vazníků ) se provádí hned po výstavbě stavebnicového systému Modul-LEG® (Neděle je vždy hotovo). Montáž je již prováděna bez koordinátora a většině případů je to v Pondělí. Jestliže by se doba montáže odložila na jiný den, budete na toto upozorněn od obchodního zástupce našeho subdodavatele. Montáž krovu(vazníků) je cca 2-3 dny, dle složitosti domu. Naši montážníci montují pouze střešní kci bez folií a laťování. Folie a laťování je již práce vašich pokrývačů.

Jmenovitě vám tedy doveze :

Krov nebo vazníky, Latě 3*5 cm, V případě patrových domů: fošny na podlahy, desky lamino a osb na podlahy

 1 b/ Příjezd dopravy – subdodavatelé

 •  dopravy od subdodavatelů vám budou jezdit postupně a vždy vám opět bude volat řidič.

Jmenovitě vám tedy doveze :

1-dopravce = Polystyreny 3 cm mezi latě

2-dopravce = (v případě patrových domů) , Pavatex : Kročejová izolace na podlahy.

3-dopravce = Celulozu (climatizer)- uschovejte na suchém místě v domě (blízko okna nebo dveří, abychom to nemusely při příjezdu stroje na plnění  vynášet do velké vzdálenosti ke stroji, stroj je v našem autě) v případě UED domů 250 Litrové pytle s polystyrenovými kuličkami Styroball.


 

2 ./Základové prahy + první vrstva modulů a jejich montáž , montujete bez koordinátora

!! v den příjezdu koordinátora již musí být provedeno a to včetně 1-řady modulů !!

 • Postupovat dle tohoto montážního návodu a tohoto videa (také viz.dole). V případě patrových domů je zde obrázek jak montovat panelovou podlahu Modul-LEG®, která jako NOVINKA v montážním návodu není.
 • Nezapomeňte si vždy jako první vyměřit nejvyšší bod na základové desce. Tento nejvyšší bod si přeneste na první roh obvodové zdi a veškeré vyrovnání začneme tedy z tohoto nevyššího bodu.

 • Prahy a moduly se montují absolutně natěsno a to z důvodu, aby byla dodrženy délky domu. Nebojte se tedy si jakkoliv vypomoci,aby jste modul vedle modulu usadily. Vždy při tlučení kladivem do modulu používejte ks hranolu přes který budete do modulu tlouci
 • U montáže prahů  může úhlopříčka na domě být s tolerancí +-2-3 cm, hlavní je na 100% dodržet míru otvorů dveří a to jak vnitřních, tak vnějších.
 • Jestliže není cokoliv jasné je potřeba před samotnou montáží uskutečnit Skype konferenci – zde je SKYPE: m.martinik  – zavolejte mi , nebo napište datum a čas Skype konference na vysvětlení pokládky základových prahů.
 • Výrobní dokumentaci “základových prahů”  a  “1 vrstvy modulů” přiveze náš řidič, popřípadě vám bude zaslána emailem .V tomto případě si ji prosím vytiskněte a to nejlépe na formát A2. (formát A3 postačí při menších domech)

3./Rozbalení – Rozmístění modulů – návod před samotnou výstavbou

 • První řada modulů je na paletě zvlášť a to s nápisem ” 1.Vrstva ” . V případě patrových domů vybalujte pouze palety označené “Přízemí” . Palety označené “Patro” ponechte zabalené. Také jestliže se nevejde na jednu paletu 1 vrstva modulů,jsou tyto moduly 1.vrstvy uložené v jiné paletě a také je to na této paletě psáno.
 • V paletě s popisem spojovací materiál a jiné si prosím tento materiál překontrolujte dle dokumentu : Předávacího protokol o dodávce stavebnicového systému Modul-LEG® a materiálů k provedení hrubé stavby dle dohody o dodávce (viz.obrázek) , který vám je zaslán před příjezdem kamionu (popř. přiveze řidič sebou)
 • Na obrázku s popisem Rozmístění prvků na základové desce  a Rozmístění Rozmístění prvků na základové desce – jiný pohled, zde ukázka videa , vidíte detail rozmístění modulů a prvků na stavbě.
 • Rozmístění palet na patrový dům provádějte tak, aby veškeré prvky  “Patra” byly co nejblíže k příjezdu jeřábu popř. auta s HR
 • V případě patrového domu si zajistěte na druhý den (popř. i na třetí den) po zahájení začátku výstavby auto s delší hydraulickou rukou (čím delší, tím lepší, popř. jeřáb) na montáž panelových podlah patrového domu a přemístění palet patra (popř. můžete mít na stavbě již připraven další materiál(vatu, sádrokarton  atd.. , aby jste mohl auto s HR, popř.jeřáb maximálně vytížit). Na jaký přesný den bude auto s rukou(popř. jeřáb) potřeba vám neřekneme. Záleží to čistě od vaší  připravenosti a pracovitosti lidí. Všeobecně vzato, při dostatečném počtu lidí (patrový dům nejlépe 6-7 lidí) je možné usazovat panelové podlahy na přízemí, již  druhý den v pozdích odpoledních hodinách.
 • Veškeré další informace o rozmístění a ukládání prvků před samotnou výstavbou naleznete viz. zde: návod a instrukce -příprava  nebo obrázek dole s názvem návod a instrukce – příprava také se zde dozvíte: Veškeré důležité informace pro přípravu, kompletní seznam nářadí , které budete potřebovat a veškeré další instrukce. Dodržení těchto pokynů má za následek , klidnou a rychlou stavbu bez zmatků a chaosu a  je velice  důležité tyto pokyny respektovat.
 • Vše včetně Montážního návodu nechat pročíst všechny, kteří se budou na výstavbě podílet.
 • Montážní návod si také vytiskněte a vezměte sebou na stavbu, máte v něm napsaný další postup a kam a jaký materiál včetně materiálu spojovacího máte použít.

Dodržení veškerých těchto pokynů má za následek , klidnou a rychlou stavbu bez zmatků a chaosu a  je velice  důležité tyto pokyny respektovat.


4./Příjezd a práce koordinátora Modul-LEG® -přečtěte si prosím Smlouvu-smluvní a záruční podmínky ZDE

 • Koordinátor naší společnosti přijíždí v den samotné výstavby 8:00 hodin, nebo odpoledne den před výstavbou a předváděcí akcí, kdy již máte základové prahy a první vrstvu modulů postavenou. Při jeho příjezdu dojde k okamžité kontrole s investorem stavby a to veškerých dodaných materiálů a prvků systému Modul-LEG®.
 • Je to hlavně z důvodu toho, že základové prahy a jejich příprava a vyrovnání je práce , která musí být provedena řádně a ze zkušenosti víme, že asistence koordinátora při montáži základových prahů vyvolává v investorovi určitou nervozitu.
 • Koordinátor tedy přijíždí v den samotné výstavby modulů.
 • Koordinátor není montážník, veškeré úpravy, které je nutné udělat vždy provádí investor, je potřeba si uvědomit, že stavba je svépomocná a veškerou práci zde tedy musí zastat investor či jeho pracovníci.
 • Pobyt koordinátora na stavbě je ZDARMA po dobu výstavby systémem Modul-LEG® (8hodin/den).
 • Při překročení tohoto limitu zaplatí odběratel dodavateli hotově na místě doplatek hodin koordinátora a to za každou hodinu navíc 180,-Kč.  Odběratel platí dopravné koordinátora 8 Kč/km (cesta na staveniště + zpět do sídla dodavatele) a ubytování 450,- Kč/den bez DPH.
 • Před ukončením samotné výstavby stavebnicového systému Modul-LEG® provede koordinátor zápis – záznam o dohledu modul-leg , kde budou vyplněny odchylky či nedodržení technologických postupů stavby. Tento dokument slouží poté jako příloha do vašeho stavebního deníku.
 • Připravte si zápis od vašeho stavebního dozoru (Mělo by být zapsán ve stavebním deníku) o tom, že základová deska byla udělána dle PD + statiky, popřípadě vše bude zdokumentováno fotografiemi jednotlivých skladeb základové desky. Tyto fotografie budou opět zaslány na Whats app . Nebude-li tento zápis, nebo poskytnuty fotografie, nebude do doby předložení poskytnuta záruka na náš stavebnicový systém Modul-LEG®

5./Zasílání fotodokumentace pro dodržení záručních podmínek

 • Nejlepším a nejrychlejším systémem zasílání fotodokumentace je program v telefonech Whats app  ODKAZ ZDE.  Vyfotíte a jedním stisknutím odešlete na whats app (tel: +420724 31 30 69) p. Maleňák Martin .
 • Fotodokumentace musí být pořizována před každým zakrytím konstrukcí. Fotodokumentace má zachytávat průběh výstavby od začátku do konce, tedy až po nastěhování.(začátek, nebo-li montáž modulů fotit nemusíte fotíme mi).
 • Veškeré fotky jsou uloženy v naší databázi a jsou také využity do našeho-vašeho internetového alba viz.naše stránky POSTAVENÉ DOMY.
 • V případě reklamace budou využity jako důkazní materiál např.pro pojišťovnu.
 • Jestliže nebude fotodokumentace dodána , automaticky dle záručních podmínek ztrácíte kompletní záruky na celý systém Modul-LEG®.
 • V případě neuposlechnutí příkazů a nerespektování koordinátora na stavbě je investorovi uložena pokuta ve výši 500,-Kč a to vždy za každý případ. Také má koordinátor právo stavbu okamžitě opustit.
 • V případě, že koordinátor stavby zjistí závažné nedostatky na staveništi, které by měli závažný vliv na výstavbu, statiku konstrukce, doporučí odstranění závad a pozastavení výstavby. Jestliže nebyla sjednána náprava, je v tomto případě objednavateli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč bez DPH , stavba může být také  přerušena a dohodnut další termín výstavby. V případě určení dalšího termínu na výstavbu investor stavby platí také veškeré jízdné.
 • V případě nedodržení technologických postupů opouští koordinátor okamžitě stavbu a ve své práci již nepokračuje. Zároveň tímto zaniká záruka na systém.
 • V případě jestliže na úkor nedobře provedené práce, budou investorovi stavby uloženy pokuty či záznamy o dohledu v negativním provedením a tento investor se bude o firmě Modul-LEG® díky tomuto vyjadřovat záporně, či rozhlašovat pomluvu, psát negativní a nepravdivé recenze na naši firmu,  bude na investora stavby okamžitě podáno trestní oznámení za pomluvu. Zároveň bude také vyčíslena finanční újma , kterou tímto investor stavby způsobil naší firmě.

6./Příjezd obchodního zástupce Modul-LEG®

 • Spolu s koordinátorem přijede (v případě předváděcí akce) obchodní zástupce naší firmy. Jemu prosím odevzdejte:
 • Zkontrolovaný, vyplněný a podepsaný dokument s názvem : Předávacího protokol o dodávce stavebnicového systému Modul-LEG® a materiálů k provedení hrubé stavby dle dohody o dodávce (viz.obrázek) , který vám je zaslán před příjezdem kamionu (popř. přiveze řidič sebou)+ cenovou nabídku na foukání celulozi, včetně nabídky na zafoukání stropů. V této cenové nabídce naleznete počet ks pytlů a kilogramů, které jste si zaplatily. Následně po zafoukání se do pole :dle skutečnosti doplní opravdový stav spotřebovaných pytlů a rozdíl vám bude vyfakturován. Také zde poté uvidíte, na kolik jsme vám konstrukci nafoukali.
 • Doplatek za palety, obaly, a balné. (V soupisu máte také vidět doplatek za palety, obaly a balné a to dle skutečnosti-dle nakládky na kamionu). Doplatek/nedoplatek s vámi na stavbě vyřídí náš obchodní zástupce(je-li pořádána Předváděcí akce = je přítomen)
 • V případě, že na vaší stavbě není pořádána Předváděcí akce vám bude zaslána faktura na proplacení doplatku.

 

materiál pro stavbu svépomocí

cenovka celul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7./ Počet lidí na stavbě

Bungalov do 150 m2 = délka výstavby 2-dny /3 lidé + koordinátor

V případě bungalovů je potřeba mít na stavbě připraveno 3-lidi + náš koordinátor s tím, že : 1.- člověk nosí moduly ; 2.- člověk moduly klade na své místo ; 3.- člověk připravují vruty do latí dle mustru , který mu připravíme. Poté také pomáhá 2.- člověku s kladením modulů do vyšších vrstev,usazování překladů a věnců a umístění protihlukové izolace do příček.

Patrové domy do 150 m2 = délka výstavby 2 1/2 až 3 dny /5 -6 lidí +koordinátor 

V případě patrových domů je potřeba mít na stavbě připraveno 5-6 lidí + náš koordinátor s tím,že 1.-člověk nosí moduly ; 2.- člověk moduly klade na své místo; 4 lidé montují podlahy a poté připravují vruty do latí dle mustru , který jim připravíme, poté jeden z nich již laťuje a další pomáhá 2.- člověku s kladením modulů do vyšších vrstev,usazování překladů a věnců a umístění protihlukové izolace do příček.

V případě budete-li mít zájem můžeme vám zapůjčit sponko-vačky se sponami na panelové podlahy (práce se tak velice urychlí). V případě zájmu napište , abychom jí se sebou vzali. V případě 4- lidí na panelové podlahy budete potřebovat sponko-vačky 2 ks. Mějte tedy připraven kompresor(střední)+ tlakové hadice ke sponkovačkám. Za půjčení sponkovaček je účtován malý poplatek.

 • V případě větších bungalovů (nad 250 m2) je možné, že výstavba bude o 2 – ? dny prodloužena. O každých 50m2 větší stavba vyžaduje vždy +1 člověka na stavbu na víc.
 • V případě větších patrových domů nad (170 m2) je možné, že výstavba bude o 2- ? dny prodloužena.O každých 50m2 větší stavba vyžaduje vždy +1 člověka na stavbu na víc.

!!! Je důležité dodržovat počet lidí na stavbě, více lidí opravdu není třeba, jen by na stavbě docházelo ke zbytečnému chaosu – respektujte to prosím !!!

Respektujte také nářadí na stavbě, které máte psané v Pokynech při výstavbě viz. dokument ke stažení dole, zvláště poté pak mít na stavbě lešenářskou věž, která svou šíří projede 90 cm dveřmi a výškou dveří 223 cm. Díky této věži půjde práce o 20% rychleji, bez toho aby jste nalezli v případě žebříků 100 km za den.  🙂


8./ Foukání celulozi do obvodových a vnitřních stěn

Jakmile budete mít stavbu zastřešenou požádejte nás o nafoukání celulozi. Termín nafoukání vašeho domu je cca do 1-měsíce. Je třeba ,aby aplikaci climatizeru plus, prováděl náš školený montážník !!nikdo jiný!! V případě,že si zvolíte jiného aplikátora ,ztrácíte tak kompletní záruku na celý stavební systém Modul-LEG® dle záručních podmínek. Je potřeba si uvědomit,že foukání celého domu tvoří 80% úspěchu naší konstrukce Nízkoenergetického domu a náš školený montážník je jediný, kdo umí nafoukat náš konstrukční systém řádně a bez tepelných mostů.

Podmínky – stavební připravenost pro foukání obvodových a vnitřních stěn celulozou :

 • Obvodové stěny (moduly) oboustranně přístupné bez dalších skladeb z vnitřní a vnější strany. V případě nedodržení smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (zmařený výjezd), v realizaci bude pokračováno v momentě odpovídající stavební připravenosti.
 • Kolem RD bude odpovídající terénní úprava pro stavbu žebříků (bez výkopů, hromady zeminy atd.).
 • V případě nedodržení smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (zmařený výjezd), v realizaci bude pokračováno v momentě odpovídající stavební připravenosti.
 • 160 litrů vody denně (minimálně)

V případě toho, že i v den příjezdu na foukání celulozi není stavební připravenost dodržena :

1/odjíždíme a foukání nebude provedeno investorovi.

2/investorovi bude zaslán materiál (nebo ho tam již má) , ze zaplacené zálohy či faktury se investorovi nic nevrací, je zaúčtován zmařený výjezd a zároveň jsou tímto porušeny záruční podmínky stavby stavebnicového systému Modul-LEG® a záruka tedy zaniká a to v celém rozsahu.

Podmínky – stavební připravenost pro zafoukání půdního prostoru :

 • Lávky (prkna) v místech foukání pracovníkem cca 50-70cm široké(viz obrázek).
 • Bude nafoukáno 7 -30 cm celulózy (dle přání záíkazníka – cenové nabídky) na vatu, kterou již máte v půdním prostoru.(v případě zafoukání 30cm není třeba dávat na stropní SDK kci vatu
 • Světlo na půdě, popřípadě zásuvka na 220V, popřípadě prodlužovací kabel vyústěný na půdě u vlezu.

 


Podmínky – kontrolní vrty:

Investor si může také po kompletním nafoukání obvodových a vnitřních stěn provézt NÁMI tzv. kontrolní vrty ( maximum 1-3 ks ) pro zjištění správnosti navrtání celulozi (popř. polystyrenu). Jestliže si je investor neprovede, provedeme je my a budou označeny značkou KV. Tento zásah do konstrukce je povolen a to pouze za naší přítomnosti. Jestliže si investor kontrolní vrty udělá po našem odjezdu, jedná se o zásadní porušení smluvních podmínek (zásah do konstrukce), které může mít za následek ztráty záruky. Taktéž na  pozdější reklamace nemůže brát naše firma zřetel a to hlavně, kvůli (možné havárii v domě, kdy se vysype část zateplení modulů či akustická izolace a poté je to hlášeno jako reklamace špatného nafoukání). Děkujeme za pochopení.

 


Při dodržení a respektování veškerých pokynů a nařízení koordinátora je stavba řádně plynulá bez chaosu a rychlá. Prosím tedy také o respektování koordinátora a dodržování bodů viz.

Smlouva – Smluvní podmínky vč. záručních podmínek o dodávce stavebnicového systému Modul-LEG® pro stavbu domu svépomocí  -včetně zasílání fotodokumentace z dalšího průběhu vašich prací (pro dodržení záruky).


RENDA S LOGEM

 


Montážní návod – kompletní animace

(Montážní návod před výstavbou vytiskněte – montážní návod musí být přítomný na stavbě – nutné seznámit ostatní pracující na stavbě s tímto montážním návodem)


 

montazni-navod-obrazek


Montážní návod a videonávod – Základové prahy


Nezapomeňte si vždy jako první vyměřit nejvyšší bod na základové desce. Tento nejvyšší bod si přeneste na první roh obvodové zdi a veškeré vyrovnání začneme tedy z tohoto nevyššího bodu.

 


mp1montazni-navod-obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 


Návod a pokyny rozmístění modulů na stavbě


ke stažení ZDE 

rozmisteni-3d-1

 

 

 

 

 

 

 


ke stažení ZDE

rozmisteni-3d-2

 

 

 

 

 

 


ke stažení ZDE

rozmisteni-navod

Chcete více info, máme vám zavolat? Popř.volejte denně od 8:00-20:00 hod +420 724 313 069