Technologie


Technologie konstrukčního systému Modul-LEG® CAD Detaily , Grafické detaily , Jedinečná izolace Climatizer plus, Zkoušky , AtestyPostavte si dům sami dům za několik hodin. Díky přiložené technické dokumentaci je stavba z našeho stavebnicového systému Modul-LEG® doslova hrou a stavebnicí pro dospělé. Stavte s námi, stavte bez starostí a s velkou finanční úsporou. Postavte si Vaši dřevostavbu s úsměvem, bez stresu, bez velké fyzické námahy a hlavně rychle. Nemusíte být expert na výstavbu rodinných domů, nepotřebujete jeřáby ani jinou nákladnou techniku. Jediné co potřebujete je pár parťáků a během několika hodin máte postaveno.

Popis systému:
Konstrukční systém Modul-LEG® respektuje současné trendy ve stavebnictví (dřevostaveb) – nabízí ekologické a energeticky efektivní řešení obvodového pláště.
Systém splňuje všechny požadavky technických norem z hlediska stability, únosnosti, tepelně-technických vlastností plášťů staveb, jako i požadavky na požární odolnost a hygienickou nezávadnost obytných prostorů. Tepelná izolace aplikovaná do modulů  a stropů – Jako tepelnou izolaci pro domy NED a EPD aplikujeme Climatizer Plus na bázi celulózy.
Skládá se z následujících konstrukčních prvků:
  • základových prahů
  • modulů obvodových stěn a příček
  • překladů
 • věnců

Konstrukční systém Modul-LEG® vyrábíme ve variantách :
 • Úsporně-energetický dům (síla obvodové stěny 250 mm, moduly 150 mm – výplň vatou-polystyrenem) – R=6,1795, U=0,161  (Doporučujeme pro Chaty apod..) Obvodové moduly jsou řešeny stejně jako vnitřní, tedy lamino bílé, nebo MDF 10mm
 • Nízko-energetický dům (síla obvodové stěny OSB = 280 mm, moduly 150 mm   –výplň Climatizerem plus) – R=6,7265, U=0,1486
 • Nízko-energetický dům (síla obvodové stěny OSB = 430 mm, moduly 300 mm   –výplň Climatizerem plus) – R=10,4345, U=0,0958
 • Energeticky pasivní dům (síla obvodové stěny OSB = 580 mm, moduly 450 mm –výplň Climatizerem plus) – R=14,2265, U=0,0702
 • Požární posouzení konstrukcí ke stažení ZDE

 • Úsporně energetický dům je základní variantou domu. Při výstavbě tohoto domu je použita jako vnitřní izolace modulů polystyrenové desky o tloušťkách 70mm+30mm+30mm. Celková tloušťka stěny této varianty domu je pouhých 250 mm.
 • Nízko energetický dům- představuje druhou variantu domu. Jako vnitřní izolace je použita foukaná izolace Climatizer Plus, aplikovaná v množství 50kg/m3. Climatizer Plus je velice efektivní a účinnou izolací vyznačující se skvělými vlastnostmi. Více informací o této foukané izolaci naleznete na stránkách výrobce společnosti Ciur a. s. www.climatizer.cz. Celková tloušťka stěny této varianty domu je pouhých 280 mm. Díky konstrukci stěny získáváte dům se skvělými vlastnostmi v oblasti energetičnosti, nesrovnatelné např. s cihlovou zdí, jinými betonovými konstrukcemi či dokonce oproti jiným systémům dřevostaveb. Kompletní složení stěn ÚED a NED domů včetně detailnějších informací naleznete v tabulce pod tímto textem.
 • Pasivní dům představuje poslední variantu našich domu. Jako vnitřní izolace je použita foukaná izolace Climatizer Plus, aplikovaná v množství 45-55kg/m3. Moduly jsou na stavbu Pasivního domu použity v šířce 300 mm a nebo 450 mm dle požadavku zákazníka – projektanta. Celková tloušťka stěny této varianty domu je při použití modulů 300 mm – 430 mm a při použití modulů o síle 450 mm  je celková tloušťka hotové konstrukce 580 mm. Díky konstrukci této stěny získáváte dům s extrémně nízkými náklady.Je však zapotřebí si uvědomit, vysoké vstupní náklady a jejich velice dlouhodobou  návratnost. Kompletní složení stěn ÚED, NED a PAS domů včetně detailnějších informací naleznete zde v našich detailech a tabulkách.


Grafické detaily spolu s popisem materiálu dodávaným společností Modul-LEG® na stavbu domu svépomocí


 

Dřevostavby pro stavbu rodinných domů svépomocí Modul-LEG®

Základová deska pro Dřevostavby Modul-LEG®

detail-pricka-finalepopis Dřevostavby pro stavbu rodinných domů svépomocí Modul-LEG®

Vnitřní příčka Dřevostavby Modul-LEG®

Detail složení obvodové NED stěny

detail-podlaha-finalepopis

Pochozí podlaha Dřevostavby Modul-LEG®

Detail střešní kce Modul-LEG®

Detail střešní kce Modul-LEG®

Podlaha na chaty- rošt

Podlaha na chaty- rošt

Provedení detailu ploché a zelené střechy

Provedení detailu ploché a zelené střechy

podlaha-panelováModul-LEG®

podlaha-panelováModul-LEG®

 

 

 


Doporučené skladby konstrukcí Modul-LEG®

Detaily – Doporučené skladby konstrukcí Modul-LEG®

difusně otevřená

Detail difusně otevřené stěny                    

Parametry a složení stěn UED,NED,PAS domy

Detail elektrického podlahového vytápění na betonovou podlahu

Detail elektrického podlahového vytápění na betonovou podlahu

Příručka

Detail elektrického podlahového vytápění na dřevěnou podlahu

Složení podlah patra – UED domy a Chaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veškeré další informace o podlahovém vytápění včetně úspor, naleznete zde. Podívejte se na video ukázku montáže elektrického podlahového vytápění zde.Climatizer plus -jedinečná výplň modulů a prvků systému Modul-LEG® 


Co je Climatizer Plus – základní vlastnosti

 • celulózová vlna, vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru)
 • izolace je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná
 • rychlá montáž izolace speciálním strojním zařízením (foukaná izolace, stříkaná izolace, dutinová izolace)
   Video plnění Climatizéru do systému Modul-LEG®
 • izolace je součástí uceleného a prověřeného systému izolací COMPRI®

 Video plnění Climatizéru do modulů


Technické vlastnosti izolace Climatizer Plus

 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K (více informací)
 • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K (2x vyšší než minerální izolace nebo polystyren)
 • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
 • maximální teplota použití = 105oC

Podrobné technické vlastnosti


Zateplení speciálních konstrukcí, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů:

Tepelně akustická izolace Climatizer Plus je vyráběna z celulózového vlákna, které pochází z dřeva. Dřevo je z 65% tvořeno z celulózy.  Díky tomu se vlastnosti izolace naplno projeví právě v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi. Pro svůj nízký difúzní odpor, podobné chování z hlediska vlhkosti jako u dřeva a vynikající tepelně akustické vlastnosti je Climatizer Plus velmi oblíben jak u projektantů, tak i investorů. Materiál je hojně využíván jak v novostavbách budovaných zcela moderními výrobními postupy, tak v stavbách historických. Vhodné a osvědčené použití izolace Climatizer Plus je také v systému prefabrikovaných staveb.


V nové výstavbě při aplikaci tepelně akustické izolace Climatizer Plus lze postupovat dvěma způsoby:

 • plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě (úspory z hlediska spotřeby materiálu – aplikace dle potřeby konstrukcí a jejich sklonů), tento způsob je vhodný také díky možnosti izolovat drobné detaily vzniklé při montáži
 • plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výrobě v továrně (objemová hmotnost materiálu 65 až 70 kg / m3), nutné dodržení vysoké technologické kázně

Climatizer Plus díky svým technickým vlastnostem (vysoká měrná tepelná kapacita – 2020 J/kg.K) vylepšuje vlhkostní a tepelně akumulační režim nízkoenergetických domů, pasivních domů a dřevostaveb. Tam, kde je s izolací vyrobenou s umělých vláken příliš teplo nebo zima, s Climatizer Plus je v konstrukci příjemně!


Pro využití všech předností tepelně akustické izolace Climatizer Plus v tomto druhu staveb je velmi vhodné navrhnout a použít difůzně otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto parotěsných zábran ze strany interiéru plní dostatečně potřebnou funkci a přitom je zachována výjimečná schopnost celulózové izolace vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řešena spárová neprůvzdušnost konstrukce.


Za pomoci speciálních aplikačních koncovek X – JET, které umožňují bezprašný odvod dopravního vzduchu, je možné plnit rovněž příčky tvořené sádrokartonem, obvodové konstrukce domů i stropy. Výhodou je také možnost aplikace izolace jedním otvorem do úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m. U vyšších konstrukcí je třeba vytvořit vodorovný předěl. V takto vyplněných stěnách se také naplno projeví akustické přednosti izolace.


Difuzně uzavřená dřevostavba nebo difuzně otevřená.

Jakou zvolit??


Každá konstrukce má své výhody a nevýhody. Záleží pouze na názoru každého jakou konstrukci zvolí. Důležitým faktorem pro rozhodování jsou také finance. Je potřeba si uvědomit, že difuzně otevřená konstrukce je o 3-6% minimálně dražší oproti difuzně uzavřené a to hlavně díky použití jiných tedy prodyšných materiálů, které jsou oproti klasice, tzn. uzavřené konstrukce vždy dražší.

Můj názor je ten, že tzv. zakonzervování konstrukce má vždy delší životnost a proto je a vždy bude můj názor jednoznačný a to : Difuzně uzavřená konstrukce, ta tedy dle mého názoru vítězí.

Martin Maleňák – Tým Modul-LEG®

Zde vám přinášíme pár článků k rozhodování, jakou konstrukci zvolit.

Pro_clima_stavebni_fyzika
Teplo modul leg vs cihly PDF creator
Teplo modul leg vs ytong PDF creator
Parametry a složení stěn Modul-LEG® pro Difuzně otevřenou konstrukci včetně simulace toku
Analýza-Audit energetické spotřeby a Klima Nízkoenergetických rodinných domů Modul-LEG®
Zajímavá Zkouška – porovnání konstrukcí cihlové konstrukce VS konstrukčního systému Modul-LEG®
Zajímavá Zkouška – porovnání konstrukcí Ytongové konstrukce VS konstrukčního systému Modul-LEG®
Požární posouzení konstrukcí ke stažení ZDE

Další externí dokumenty jsou k dispozici na požádání při osobní schůzce s naším obchodním zástupcem:

 • Certifikáty
 • Mechanicko-fyzikální Zkoušky
 • Tepelně Technické vlastnosti

Certifikace výrobců dřevostaveb :

Výrobci dřevostaveb a evropské směrnice a normy
Základními evropskými předpisy jsou směrnice, které jsou pro všechny členské země EU závazné a jednotlivé země se jimi musí řídit. V oblasti stavebnictví je takovou směrnicí Construction Products Directive (CPD), směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Zahrnutí CPD do českého právního řádu je uskutečněno Směrnicí o stavebních výrobcích dle nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE. Tato směrnice vznikla za účelem sjednocení základních požadavků na stavební výrobky a má zajistit volný obchod s těmito výrobky v rámci celé Evropské unie. Směrnice obsahuje základní požadavky, definuje technické specifikace pro jejich splnění, určuje zásady prokazování shody stavebních výrobků s těmito technickými specifikacemi a zásady umís.ování značky CE na výrobky. Pro směrnici CPD platí, že předpoklad shody výrobku s požadavky příslušné směrnice může být naplněn bu. splněním požadavků harmonizované evropské normy nebo jiným technickým řešením, pokud je výrobce schopen prokázat a garantovat splnění požadavků této směrnice jiným způsobem. V případě směrnice CPD to znamená, že výrobek, který má nést označení CE a být uveden na trh v Evropské unii a který se neřídí harmonizovanou normou, podléhá proceduře evropského technického schválení.

Veškeré tyto certifikáty poskytujeme našim zákazníkům. Tyto podklady a certifikáty !! musý být nedílnou součástí vaší stavby !! pro její zkolaudování.


 
Detailní montážní návod pro stavbu domu svépomocí Modul-LEG®

montazni-navod-obrazek
 +

Jednoduchý  montážní návod pro stavbu domu svépomocí

jednoduchý montážní návodVidea a animace jednoduchosti výstavby stavebnicovým systémem Modul-LEG®

   Krátká animace jednoduchosti stavebnicového systému Modul-LEG®. Jednodušeji už to nejde.


  Video Zakládání základových prahů -detailní návod

  Upoutávka- Reklamní video o jednoduchosti stavebnicového systému Modul-LEG®


  Instruktážní video o společnosti s postupy jak se staví se systémem Modul-LEG®


  Reportáž Televize Ostrov-stavba  Karlovy Vary ( viz Postavené domy – stavba Karlovy Vary zde) 


 Doporuč a vydělávej – Affiliate – manuál


Chcete více info, máme vám zavolat? Popř.volejte denně od 8:00-20:00 hod +420 724 313 069