Technologie

RENDA S LOGEM


Technologie konstrukčního systému Modul-LEG® CAD Detaily , Grafické detaily , Jedinečná izolace Climatizer plus, Zkoušky , AtestyPostavte si dům sami dům za několik hodin. Díky přiložené technické dokumentaci je stavba z našeho stavebnicového systému Modul-LEG® doslova hrou a stavebnicí pro dospělé. Stavte s námi, stavte bez starostí a s velkou finanční úsporou. Postavte si Vaši dřevostavbu s úsměvem, bez stresu, bez velké fyzické námahy a hlavně rychle. Nemusíte být expert na výstavbu rodinných domů, nepotřebujete jeřáby ani jinou nákladnou techniku. Jediné co potřebujete je pár parťáků a během několika hodin máte postaveno.

Popis systému:
Konstrukční systém Modul-LEG® respektuje současné trendy ve stavebnictví (dřevostaveb) – nabízí ekologické a energeticky efektivní řešení obvodového pláště.
Systém splňuje všechny požadavky technických norem z hlediska stability, únosnosti, tepelně-technických vlastností plášťů staveb, jako i požadavky na požární odolnost a hygienickou nezávadnost obytných prostorů. Tepelná izolace aplikovaná do modulů  a stropů – Jako tepelnou izolaci pro domy NED a EPD aplikujeme Climatizer Plus na bázi celulózy.
Skládá se z následujících konstrukčních prvků:
 • základových prahů
 • modulů obvodových stěn a příček
 • překladů
 • věnců

Konstrukční systém Modul-LEG® vyrábíme ve variantách :
 • Úsporně-energetický dům (síla obvodové stěny 250 mm, moduly 150 mm – výplň vatou-polystyrenem) – R=6,1795, U=0,161  (Doporučujeme pro Chaty apod..) Obvodové moduly jsou řešeny stejně jako vnitřní, tedy lamino bílé, nebo MDF 10mm
 • Nízko-energetický dům (síla obvodové stěny OSB = 280 mm, moduly 150 mm   –výplň Climatizerem plus) – R=6,7265, U=0,1486
 • Nízko-energetický dům (síla obvodové stěny OSB = 430 mm, moduly 300 mm   –výplň Climatizerem plus) – R=10,4345, U=0,0958
 • Energeticky pasivní dům (síla obvodové stěny OSB = 580 mm, moduly 450 mm –výplň Climatizerem plus) – R=14,2265, U=0,0702
 • Fyzikální zkouška – Lignotesting
 • Požární posouzení konstrukcí ke stažení ZDE

 • Úsporně energetický dům je základní variantou domu. Při výstavbě tohoto domu je použita jako vnitřní izolace modulů polystyrenové desky o tloušťkách 70mm+30mm+30mm. Celková tloušťka stěny této varianty domu je pouhých 250 mm.
 • Nízko energetický dům- představuje druhou variantu domu. Jako vnitřní izolace je použita foukaná izolace Climatizer Plus, aplikovaná v množství 50kg/m3. Climatizer Plus je velice efektivní a účinnou izolací vyznačující se skvělými vlastnostmi. Více informací o této foukané izolaci naleznete na stránkách výrobce společnosti Ciur a. s. www.climatizer.cz. Celková tloušťka stěny této varianty domu je pouhých 280 mm. Díky konstrukci stěny získáváte dům se skvělými vlastnostmi v oblasti energetičnosti, nesrovnatelné např. s cihlovou zdí, jinými betonovými konstrukcemi či dokonce oproti jiným systémům dřevostaveb. Kompletní složení stěn ÚED a NED domů včetně detailnějších informací naleznete v tabulce pod tímto textem.
 • Pasivní dům představuje poslední variantu našich domu. Jako vnitřní izolace je použita foukaná izolace Climatizer Plus, aplikovaná v množství 45-55kg/m3. Moduly jsou na stavbu Pasivního domu použity v šířce 300 mm a nebo 450 mm dle požadavku zákazníka – projektanta. Celková tloušťka stěny této varianty domu je při použití modulů 300 mm – 430 mm a při použití modulů o síle 450 mm  je celková tloušťka hotové konstrukce 580 mm. Díky konstrukci této stěny získáváte dům s extrémně nízkými náklady.Je však zapotřebí si uvědomit, vysoké vstupní náklady a jejich velice dlouhodobou  návratnost. Kompletní složení stěn ÚED, NED a PAS domů včetně detailnějších informací naleznete zde v našich detailech a tabulkách.


Grafické detaily spolu s popisem materiálu dodávaným společností Modul-LEG® na stavbu domu svépomocí


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


difusně otevřená

Detail difusně otevřené stěny                    

Složení a parametry složení stěn Modul-LEG®

Parametry a složení stěn UED,NED,PAS domy

prirucka obrazek

Stavební příručka -podlahové vytápění elektrické

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

detail-elektr-podlahoveho-vytapeni-v-domech-modul-leg

Detail elektrického podlahového vytápění na betonovou podlahu

el.podlahové vytápění patro

 

 

 

 

 

 

 

 


Veškeré další informace o podlahovém vytápění včetně úspor, naleznete zde. Podívejte se na video ukázku montáže elektrického podlahového vytápění zde.


Celulóza – náplň modulů a prvků systému Modul-LEG®


Co je Climatizer Plus – základní vlastnosti

 • celulózová vlna, vyráběná unikátní patentovanou technologií (z výběrového recyklovaného novinového papíru)
 • izolace je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná
 • rychlá montáž izolace speciálním strojním zařízením (foukaná izolace, stříkaná izolace, dutinová izolace)
   Video plnění Climatizéru do systému Modul-LEG®
 • izolace je součástí uceleného a prověřeného systému izolací COMPRI®

 Video plnění Climatizéru do modulů


Technické vlastnosti izolace Climatizer Plus

 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K (více informací)
 • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K (2x vyšší než minerální izolace nebo polystyren)
 • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
 • maximální teplota použití = 105oC

Podrobné technické vlastnosti


Zateplení speciálních konstrukcí, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů:

Tepelně akustická izolace Climatizer Plus je vyráběna z celulózového vlákna, které pochází z dřeva. Dřevo je z 65% tvořeno z celulózy.  Díky tomu se vlastnosti izolace naplno projeví právě v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi. Pro svůj nízký difúzní odpor, podobné chování z hlediska vlhkosti jako u dřeva a vynikající tepelně akustické vlastnosti je Climatizer Plus velmi oblíben jak u projektantů, tak i investorů. Materiál je hojně využíván jak v novostavbách budovaných zcela moderními výrobními postupy, tak v stavbách historických. Vhodné a osvědčené použití izolace Climatizer Plus je také v systému prefabrikovaných staveb.


V nové výstavbě při aplikaci tepelně akustické izolace Climatizer Plus lze postupovat dvěma způsoby:

 • plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě (úspory z hlediska spotřeby materiálu – aplikace dle potřeby konstrukcí a jejich sklonů), tento způsob je vhodný také díky možnosti izolovat drobné detaily vzniklé při montáži
 • plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výrobě v továrně (objemová hmotnost materiálu 65 až 70 kg / m3), nutné dodržení vysoké technologické kázně

Climatizer Plus díky svým technickým vlastnostem (vysoká měrná tepelná kapacita – 2020 J/kg.K) vylepšuje vlhkostní a tepelně akumulační režim nízkoenergetických domů, pasivních domů a dřevostaveb. Tam, kde je s izolací vyrobenou s umělých vláken příliš teplo nebo zima, s Climatizer Plus je v konstrukci příjemně!


Pro využití všech předností tepelně akustické izolace Climatizer Plus v tomto druhu staveb je velmi vhodné navrhnout a použít difůzně otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto parotěsných zábran ze strany interiéru plní dostatečně potřebnou funkci a přitom je zachována výjimečná schopnost celulózové izolace vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řešena spárová neprůvzdušnost konstrukce.


Za pomoci speciálních aplikačních koncovek X – JET, které umožňují bezprašný odvod dopravního vzduchu, je možné plnit rovněž příčky tvořené sádrokartonem, obvodové konstrukce domů i stropy. Výhodou je také možnost aplikace izolace jedním otvorem do úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m. U vyšších konstrukcí je třeba vytvořit vodorovný předěl. V takto vyplněných stěnách se také naplno projeví akustické přednosti izolace.


Difuzně uzavřená dřevostavba nebo difuzně otevřená.

Jakou zvolit??


Každá konstrukce má své výhody a nevýhody. Záleží pouze na názoru každého jakou konstrukci zvolí. Důležitým faktorem pro rozhodování jsou také finance. Je potřeba si uvědomit, že difuzně otevřená konstrukce je o 3-6% minimálně dražší oproti difuzně uzavřené a to hlavně díky použití jiných tedy prodyšných materiálů, které jsou oproti klasice, tzn. uzavřené konstrukce vždy dražší.

Můj názor je ten, že tzv. zakonzervování konstrukce má vždy delší životnost a proto je a vždy bude můj názor jednoznačný a to : Difuzně uzavřená konstrukce, ta tedy dle mého názoru vítězí.

Martin Maleňák – Tým Modul-LEG®

Zde vám přinášíme pár článků k rozhodování, jakou konstrukci zvolit:

Pro_clima_stavebni_fyzika

Teplo modul leg vs cihly PDF creator

Teplo modul leg vs ytong PDF creator

Modul-Leg_audit [režim kompatibility]

Požární posouzení konstrukcí ke stažení ZDE

 


Další externí dokumenty jsou k dispozici na požádání při osobní schůzce s naším obchodním zástupcem:

 • Certifikáty
 • Mechanicko-fyzikální Zkoušky
 • Tepelně Technické vlastnosti

Certifikace Modul-LEG® :

Téma certifikace dřevostavby je velice ožehavé. Ve skupinách na FB často diskutované. Je nutné a jste vlastníky certifikátu na váš stavebnicový systém?

Certifikát lze vydat pouze na panely, které jsou vyráběny v hale, ve které lze kontrolovat systém řízení výroby. Nevztahuje se tedy na dřevostavby stavěné staveništní montáží. Na tyto stavby se certifikát nevydává a ani není možné ho tedy jakkoliv získat !! ( vyjádření p. ing. Nováčka z certifikační kanceláře VVUD).

Výhodou takových to staveb, které nemusí mít certifikaci je skutečnost, že stěny si může stavebník (za pomocí projektanta PENB ) navrhnout ve svém vlastním režimu, takže opravdu dle svých vlastních představ, což u certifikovaných staveb nelze, jelikož je stavebník odkázán pouze na konkrétní druh certifikované stěny (tedy certifikované složení) tohoto výrobce. Jestliže má výrobce více variant certifikací, můžete si tedy z těchto variant vybrat, nicméně počtem variant a tedy výběrem jste vždy limitován. V tomto se dá opravdu řící to, že certifikát daných složení stěn a kcí je tedy spíše nevýhodou.

V České republice existuje několik typů certifikací. Každý výrobce, nebo-li pouze výrobce panelových dřevostaveb musí využít certifikaci, jejíž podmínky jsou upraveny zákonem. Tato certifikace se provádí certifikovanou osobou např. PAVUS, a. s., autorizovaná osoba AO 216 .

!! Pozor CERTIFIKACE se nevztahuje na dřevostavby stavěné staveništní montáží a není ji ani možné získat, což je asi pro investory STAVBOU SVÉPOMOCÍ důležitá informace. !!

Za stavby stavěnné staveništní montáží se zařazují např. stavby systémem : two by four, stavebnicový systém Modul-LEG® a další…

Další typ certifikace, která je ze zákona také nepovinná, je vyvinuta pro Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). Ta v sobě zahrnuje systém kontrol ve výrobě i na staveništi , ale není to povinností. Je to jakési společenství, které “hlídá” kvalitu a to především na stavbě. Díky tomuto začlenění, bychom museli investorům počítat nemalé peníze za takovéto nadstandardní služby, které nejsou potřeba. Díky projektové dokumenatci a 3D výrobní dokumentaci se vám v podstatě dostává do rukou realizační projektová a výrobní dokumentace, v kterém se váš stavební dozor dokonale orientuje a díky tomu, má právě váš stavební dozor vše pod dokonale pod kontrolou….a to včetně dodaných, nebo potřebných materiálů k dokončení domu.

Ke stavbě domů vám dodáváme veškeré certifikáty použitých materiálů, tak jak nám to ukládá zákon + statiku a požární posouzení  konstrukcí. Na našich stránkách v záložce Technologie, naleznete další zajímavé posouzení a testy konstrukcí.  Váš stavební dozor , si vždy může díky předloženým certifikátům, které poskytujeme, prověřit materiál, soulad s výkresovou dokumentací, montážní plány, celou kulturu staveniště a dá se zkontrolovat i vlhkost dřeva a další důležité vlivy.

…. Jen tak k zamyšlení. Myslíte si, že by mohli další stavebníci, kteří stavějí systémem svépomocí, např. systémem two by four  tedy stavět bez potřebných certifikátů. Ano, správně nemohli. Byly by nuceni si tyto certifikáty nechat udělat…….A věděli jste, že certifikace kpl systému včetně všech zkoušek vychází cca na 1 500 000 ,-Kč. Stavěl by někdo tedy takovýto dům svépomocí s takovými pořizovacími náklady na začátku? Z toho logicky vyplívá to, že na takovéto stavby stavěné staveništní montáží  není třeba vystavení certifikátu.


 
Detailní montážní návod pro stavbu domu svépomocí Modul-LEG®

montazni-navod-obrazek
 

 

 


Jednoduchý montážní návod 

jednoduchý montážní návodVidea a animace jednoduchosti výstavby stavebnicovým systémem Modul-LEG®

   Krátká animace jednoduchosti stavebnicového systému Modul-LEG®. Jednodušeji už to nejde.


 
Video Zakládání základových prahů -detailní návod

Reklamní video o jednoduchosti stavebnicového systému Modul-LEG®


  I
video o společnosti s postupy jak se staví se systémem Modul-LEG®


 
Reportáž Televize Ostrov-stavba  Karlovy Vary ( viz Postavené domy – stavba Karlovy Vary zde) 


 Doporuč a vydělávej – Affiliate – manuál


Chcete více info, máme vám zavolat? Popř.volejte denně od 8:00-20:00 hod +420 724 313 069