Objednávka projektu


Objednávka projektové dokumentace Modul-LEG®

kompletní postup pro objednání a příprava podkladů


Typové a atypické projekty rodinných domů Modul-LEG®  obsahují:

 • stavební a architektonické řešení
 • technickou zprávu s popisem členění domu a využitím jednotlivých místností
 • technické ukazatele (rozměry, plochy)
 • technické řešení všech konstrukcí
 • technickou specifikaci materiálů
 • řešení stropní konstrukce, schodiště a střechy
 • izolace – proti vodě, tepelné, zvukové a radonové
 • specifikaci dřevěných prvků
 • statická zprávu
 • požární zprávu
 • projekty řemesel tj. elektroinstalace, zdravotechnických instalací a vytápění

VZOR – Obsah projektové dokumentace Modul-LEG®

Vzor projektu naleznete zde:


Co potřebujeme od vás:

Podklady – Osazení domu na pozemek

Pro kompletní projektovou dokumentaci od vás potřebujeme doložit podklady k osazení domu na pozemek. Veškeré informace naleznete zde. Podklady ,které je potřeba pro zpracování projektu mít připravené :

  • zaměření pozemku – výškopis a polohopis
  • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
  • územní plán dané lokality – regulativa
  • místa připojení na inženýrské sítě
  • výsledek měření radonu
  • představa umístění domu na pozemku
  • poloha domů na sousedních pozemcích
  • způsob likvidace dešťové vody
  • vedení všech inženýrských sítí:
   • vodovod
   • kanalizace (splašková, dešťová)
   • elektro
   • O2
   • plyn
   • elektronické kabely

Pokud některé podklady nemáte, nebo nevíte kde a jak je sehnat, rádi vše zajistíme nebo poradíme.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemek upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby rodinného domu.

Ceny všech projektů vč. atypických jsou stejné 48125,-Kč bez DPH

V každém případě vám zavoláme a dohodneme postup projektování. V případě toho, že jste zaškrtli políčko mám zájem o hypotéku váš kontakt bude předán také obchodnímu zástupci Modré Pyramidy, který vás bude kontaktovat a domluví se s vámi na postupu, vytvoří vám cenovou nabídku na financování a jeho výši a zodpoví vám veškeré vaše dotazy.

 


Postup po objednání projektové dokumentace -Celý projekt:

1/Přijde vám faktura na 100% částku tedy 67353,-Kč vč. DPH
2/Při stavbě domu se společností Modul-LEG vám bude ve fakturaci domu odečtena částka – sleva na Projektovou Dokumentaci v hodnotě  7538,-Kč, což je dotace na projekt vám od nás.
3/Jestliže jste zaškrtli možnost použít slevu z Projektové dokumentace na výrobní dokumentaci(bude tato dotovaná částka, kterou od nás dostanete, budete-li s námi stavět a to odečtem z první zálohy =7 538,-Kč bez DPH), bude tato částka použita na výrobní dokumentace, což je velká výhoda a to z důvodu toho, že výrobní dokumentaci můžeme kreslit kdykoliv a nemusíme čekat na vaši platbu.
4/Fakturu zaplaťte co nejdříve, nečekejte na datum splatnosti, kontaktování od projektanta budete až po jejím 100% uhrazení.
5/Po zaplacení faktury budete kontaktování projektantem p. Berkovou s naší projekční spolupracující firmy G-servis, která projektovou dokumentaci na systém Modul-LEG® pro nás kreslí-projektuje.
6/Připravte si prosím podklady, změny, které chcete na domě provézt, nejlépe stylem půdorysu na papír s uvedenými změnami a tyto podklady poté následně po kontaktování projektantem mu odešlete na jeho email.
5/Od projektanta vám budou zasílány náhledy domů a po vašem odsouhlasení těchto návrhů se vám poté bude projektová dokumentace kreslit-projektovat.
6/Projektová dokumentace bude kompletně hotová k předání vám max.1 měsíc a 14-dní a to po odsouhlasení těchto návrhů a obdržení kpl podkladů od vás.
7/Poté bude projektová dokumentace odeslána k nám do firmy Modul-LEG s.r.o. , kde se do ní přidá: Statický posudek a PENB-průkaz energetické náročnosti budov a okamžitě je vám zasílána na adresu, kterou jste uvedli do objednávky.


Postup po objednání projektové dokumentace -Malý projekt:

1/Přijde vám faktura na 100% částku malého projektu.
2/Při stavbě domu se společností Modul-LEG® a objednání stejného celého projektu jako byla vaše objednávka malého projektu, vám bude ve fakturaci domu odečtena tato částka malého projektu. Budete ho tedy mít zcela ZDARMA.
3/Po zaplacení částky vám přijde malý projekt elektronicky na emailovou adresu, kterou jste uvedete v objednávce.

Malý projekt dodáváme pouze elektronicky, ve zděném provedení a obsahuje:
 • stručnou technickou zprávu
 • výkresy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • pohledy v měřítku 1:100

Objednání před projektu pro Banky

Některé banky vyžadují ke schválení hypotéky-úvěru tzv. před projekt. K tomuto účelu si můžete tuto objednávku před projektu u nás také objednat.

Co je obsahem před projektu:

 • Stavební část
 • Osazení domu na pozemek
 • Souhrnná technická zpráva

! Vývody vody a kanalizace budou zpracovány pouze orientačně, přesně poté bude přepracováno na základě do-objednávky zdravotechniky ve velkém projektu !

Jaká je cena za tento před projekt:

Cena za tento před projekt je 34 700,-Kč vč. DPH, nicméně po doobjednání zbylých podkladů k projektu pro stavební povolení, tedy: požárního řešení, zdravotechniky, elektra , PENB a statiky, je celková  cena za projektovou dokumentaci opět stejná, jako u každého našeho projektu tedy 67353,-Kč vč. DPH a jestliže s námi budete stavět je pro vás konečná cena jako vždy (48125,-Kč bez DPH = 58231,-Kč vč. DPH, tedy o 7538,-Kč méně, což je naše dotace pro váš projekt ).

Dodání před projektové dokumentace bude do 14 až 20 pracovních dnů od vašeho písemného odsouhlasení náhledů stavebním části G-servisu .

Co od vás potřebujeme:

 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality – regulativa
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • představa umístění domu na pozemku – váš náčrt
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely

Objednávku tohoto před projektu proveďte zde v objednávkovém formuláři.


Formulář k provedení objednávky velkého projektu, malého projektu, doplňků k

PD  Na tuto adresu vám bude přijde projektová dokumentace a faktura  Použít slevu z Projektové dokumentace na výrobní dokumentaci

  Částka - sleva z projektové dokumentace -7538,-Kč vč.DPH.,-Kč bude použita na výrobní dokumentaci, což je velká výhoda a to z důvodu toho, že výrobní dokumentaci můžeme kreslit kdykoliv a nemusíme čekat na vaši platbu.


  Mám zájem o hypoteku

  Hypoteční úvěr od Modré pyramidy s garancí nejnižší ceny a zajištění kompletních financí hned v první fázi a to na:
  - Koupi pozemku
  - Výstavbu základové desky
  - Nákup oken a a dveří
  - Zaplacení kompletní dodávky stavebnice Modul-LEG®

  !! Hypotéka bez nutnosti dokládání faktur - což je důležité !!

  Vyplňte odpověď malými písmeny včetně diakritiky:


   

  Chcete více info, máme vám zavolat? Popř.volejte denně od 8:00-20:00 hod +420 724 313 069