Pro projektanty

Pro projektanty/projekční kanceláře a stavební dozor investora,  máme k dispozici mustr pro zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na systém Modul-LEG. Výkresy obsahují specifika systému, čemu se věnovat a čemu se vyvarovat.
Pokud máte zájem provádět projektovou dokumentaci na náš systém požádejte si o přístup do sekce “Pro projektany„ na emailové adrese martin@modul-leg.cz do emailu napište číslo Vaší autorizace u ČKAIT, jméno a kontakt na Vás.



Přejít
Žádost o přístup do sekce "Pro projektanty"

    Vyplňte odpověď malými písmeny včetně diakritiky:

    Chcete více info, máme vám zavolat? Popř.volejte denně od 8:00-20:00 hod +420 724 313 069